Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού δικτύου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Αγία Μαύρα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Ανζερίτη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Ελληνική πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Φλέα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Καρυά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Μουρέ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού της πηγής Σκαντζόχοιρος πατήστε εδώ.