ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013

 

 

 

Ο Δήμος Κέας από το 2008 συμμετέχει στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης, στην προσπάθειά του να προστατεύσει το περιβάλλον και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού.

Το 2013 επιτεύχθηκαν άλλες δύο σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες ανακύκλωσης. Μία με την εταιρεία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών, “ECOELASTIKA”, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό μεταχειρισμένων ελαστικών που υπήρχαν αποθηκευμένα και μία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Λαμπτήρων, “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ”.

Ο Δήμος Κέας θέλει να ευχαριστήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού που με την συμμετοχή και συνεργασία τους συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα .

  

Σας παραθέτουμε τα απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2013 ανά εταιρεία ανακύκλωσης:

 

  

 • ECOELASTIKA

  (Εταιρεία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών)

   

53,17 τόνοι

 • ΑΦΗΣ ΑΕ

  (Εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών)

   

77 κιλά

 • Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης ΑΕ

  (Εταιρεία ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας)

   

170,75 τόνοι

 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

   

15.825 κιλά

 • ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

(Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Λαμπτήρων)

186 κιλά