Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 717/6-11-2019 απόφαση Δημάρχου, ως τόπος τέλεσης των Πολιτικών Γάμων στην Κέα ορίζεται η αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην πλατεία της Ιουλίδας.

Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων θα γίνεται τις κάτωθι ημέρες και ώρες:
– την Τετάρτη και κατά τις ώρες 12:00-15:00,
– την Παρασκευή και κατά τις ώρες 12:00-15:00,
– το Σάββατο και κατά τις ώρες 11:00-14:00 ή 17:00-20:00.

Δείτε εδώ την απόφαση.