Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 150 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

· Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους διάρκειας 200 ωρών με επίδομα 5€/ώρα (συνολικό επίδομα 1.400€).
· Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους.
· Συμμετάσχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 15/07/2022 και ώρα 09:00 έως 17/08/2022 και ώρα 24:00,  με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του φορέα: https://katartisi.keaimsyrou.gr/.

Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα από τα οποία θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι:
1. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
2. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
3. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου
4. Οροφοκόμος
5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου (Ρεσεψιονίστ)
6. Σερβιτόρος

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης το αργότερο έως τις 24/08/2022 και ώρα 24:00.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050812, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Βρείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση και τα δικαιολογητικά:

KEA ΙΜ ΣΥΡΟΥ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ_Δ Κύκλος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δ ΚΥΚΛΟΣ