Τα παλιά στρώματα δεν πετιούνται πλέον στον ΧΥΤΑ της Κέας. Η κακή αυτή πρακτική που υπήρχε στο παρελθόν είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της στην ανακύκλωση. Ο Δήμος μας έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης στρωμάτων, η οποία τα παραλαμβάνει, τα μεταφέρει στην Αθήνα, διαχωρίζει τα υλικά τους και τα ανακυκλώνει.

Στόχος μας είναι να ανακυκλώνουμε οποιοδήποτε απόβλητο μπορεί να ανακυκλωθεί και να περιορίσουμε δραστικά τα απορρίμματα που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ του νησιού μας. Έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής στην Κέα.

Οι δημότες, σε περίπτωση που θέλουν να πετάξουν κάποιο στρώμα, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Δήμου Κέας 2288360000, ώστε να συνεννοούνται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας.