ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΣΚΟΠΟΣ» Δ.Κ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, ΠΕ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INMO PARK INVEST Α.Ε.»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος σχετικά με την διαθεσιμότητα της:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜ_ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΡΟΣΚΟΠΟ SIGNED