Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.7η ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024. 4.7h_synedria_05-04-2024

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: