Ανακοίνωση - Ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης στην Ιουλίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 8.00 – 14.00, θα γίνει διακοπή της ύδρευσης στο δίκτυο της Ιουλίδας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Αν οι εργασίες δεν πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, θα γίνουν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.