Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση Δ.Σ. 2023 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 9η ΔΣ 2023από ματαίωση

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023. 4.9h_synedria_06-06-2023 πρακτικό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 56_2023_6ΒΟ8ΩΕΔ-ΩΡΧ_ορθη

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60_2023_ΨΡΖΜΩΕΔ-ΨΦ5