Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.6η ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024.4.6h_synedria_29-03-2024 πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: