Για να δείτε το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2014, πατήστε εδώ