Για να δείτε το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2014, πατήστε εδώ