Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.15η ΔΣ 2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.15h_synedria_06-09-2019 πρακτικό
 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: