Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για 

προμήθεια μελανιών για τα μηχανήματα των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ