Χρηματοδότηση για νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κέα

Κατατέθηκε σήμερα ο φάκελος αιτήματος υποψηφιότητας για τη χρηματοδότηση κατασκευής γηπέδου 11 x 11 στην Κέα.

Η προμελέτη έχει εγκριθεί ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως απαιτείται. Η τεχνική μελέτη έχει ανατεθεί με προγραμματική σύμβαση στην ΕΕΤΑΑ (εταιρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων) για λογαριασμό του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο χρηματοδοτεί τη μελέτη. Έχει επίσης ανατεθεί, με τους ίδιους όρους και διαδικασία, η μελέτη ανακατασκευής του κτιρίου ΡΕΔΙΑΔΕΙΟ στην Ιουλίδα.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών έως το ποσό των 600.000€. Το υπόλοιπο ποσό των 350.000€ θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για το γήπεδο 11 x 11 είναι η θέση του παλιού ΧΑΔΑ στον Προφήτη Ηλία, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε στα συνοδευτικά αρχεία το τεχνικό δελτίο υποβολής του αιτήματος καθώς και τοπογραφική άποψη της μελέτης:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ