Υπογράφηκε η σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον». Το έργο έχει συμπεριληφθεί στις δράσεις για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κέας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία μίας υπαίθριας έκθεσης υλικού σχετικού με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του ιστορικού και πολιτιστικού υλικού της Κέας, όπως και δράσεις δημοσιότητας.

Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον

Η ιστορία της Κέας και η ζωή στο νησί καθορίστηκαν στο πέρασμα των χρόνων από τη θάλασσα που την περιβάλλει. Τα ναυάγια της Κέας, ο Φάρος του Αγίου Νικολάου, οι λόγιοι περιηγητές και χαρτογράφοι, ο ατρόμητος Λάμπρος Κατσώνης είναι όλα ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμά τους στο νησί, στον πολιτισμό του, εμπότισαν την μνήμη των κατοίκων του, συντέλεσαν στην πρόοδο και την ευημερία του. Είναι ιστορίες που οφείλουμε να αναδείξουμε γιατί θα χαράξουν το δρόμο για το μέλλον μας. Είναι ιστορίες που θα μπορούσαν να καθιερώσουν την Κέα ως διεθνή καταδυτικό προορισμό, αλλά και ως έναν προορισμό με ιδιαίτερο πλούτο ιστορικό και πολιτισμικό.

Η υπαίθρια έκθεση έχει στόχο να αναδείξει τα κομμάτια αυτά της ιστορίας των θαλασσών της Κέας. Θα εκτείνεται σε διάφορα σημεία στην Κορησσία και στο Βουρκάρι, στον κόλπο του Αγίου Νικολάου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου.

Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορίας

Το υποέργο αυτό αφορά στην παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του ιστορικού και πολιτιστικού υλικού της Κέας, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα αναπτυχθεί. Στόχος είναι η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες και η ταυτόχρονη προσέλκυσή τους στις δυνατότητες πολιτισμού που προσφέρονται στην Κέα, όπως και η προσέγγιση των απανταχού χρηστών διαδικτύου.

Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης

Το υποέργο αφορά στην ενημέρωση και παρακίνηση των πολιτών και των επιχειρήσεων του νησιού, καθώς και των επισκεπτών για την ενεργή συμμετοχή και δράση στο πλαίσιο του εγχειρήματος. Περιλαμβάνει σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην λογική της δημιουργίας ενός Brandname για τα ναυάγια και την ιστορία των θαλασσών της Κέας, δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου, διοργάνωση ημερίδας, έκδοση ενημερωτικών εντύπων και παραγωγή video animation προβολής της δράσης.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλά και συνοψίζονται στα εξής:

  • Οι πολίτες του νησιού θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και δραστηριοποιούνται.
  • Η ανάδειξη του νησιού ως διεθνής καταδυτικός προορισμός αλλά και ως ένας προορισμός με ιδιαίτερο πλούτο ιστορικό και πολιτισμικό.
  • Η δημιουργία ολοκληρωμένου ψηφιακού υλικού που δεν υπάρχει έως σήμερα, με στόχο την διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η δημιουργία ενός διεθνούς brandname, που θα διευρύνει το τουριστικό προϊόν και θα καταστήσει το νησί πόλο έλξης και τουριστικό προορισμό για όλο τον κόσμο.