Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

Σας ενημερώνουμε ότι με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει την αίτηση του για την επιλογή των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών, ή κάθε αδειούχο από άλλη Περιφέρεια που δικαιούται να συμμετάσχει, για απόκτηση έγκρισης δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες έως τις 15-12-2021.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ