Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων υλοποιεί δύο εξ’ αποστάσεως σεμινάρια στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης κάθε εργαζόμενου που δεν έχει επιμορφωθεί έως σήμερα, ως εξής:

Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουνίου, ώρες 9.00-14.00 και Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουνίου, ώρες 16.00-21.00.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα από τα δύο παραπάνω τμήματα είναι απαραίτητο να υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στη αίτηση που είναι στον σύνδεσμο: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2561&articleid=65807 έως τις 9 Ιουνίου.