Δήμος Κέας
22883 60000
Κ.Ε.Π.
22880 21150
Κέντρο Κοινότητας
22880 21589
Βοήθεια στο Σπίτι
22880 22300
Δημοτικά Σφαγεία
22880 22570
Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών
22880 21500
Αρχαιολογικό Μουσείο
22880 22079
Πρώτες Βοήθειες
166
Περιφερειακό Ιατρείο
22880 22200
Φαρμακείο Ιουλίδας
22880 22277
Φαρμακείο Κορησσίας
22880 22000
Πυροσβεστική
199
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
22880 22400
Άμεση Δράση
100
Αστυνομία Κέας
22880 21100
Λιμεναρχείο Κέας
22880 21344
Λιμεναρχείο Λαυρίου
22923 20400 / 401