Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι από 17 Ιουνίου 2022 ο Δήμος Κέας έχει ενταχθεί στο gov.gr και στις υπηρεσίες “Θυρίδας” στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Η θυρίδα είναι το ψηφιακό γραμματοκιβώτιο εγγράφων κάθε πολίτη στην πύλη gov.gr, στην οποία μπαίνει κανείς με τους κωδικούς Taxisnet ή τους κωδικούς web banking.

Μέσω της θυρίδας, στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/bebaiose-monimes-katoikias δρομολογείται αίτημα του πολίτη για χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας.

Επίσης, μέσω της θυρίδας δρομολογούνται 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και ληξιαρχικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, στο σύνδεσμο https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ δρομολογούνται αιτήματα πολιτών για :
Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας
Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Στην απάντηση στον πολίτη για τα παραπάνω αιτήματα δεν απαιτείται να υπογράφεται ιδιόχειρα το έγγραφο ή να φέρει την στρογγυλή σφραγίδα του Φορέα δεδομένου ότι με την ανάρτηση στη Θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr (Μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, QR Code, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα).

Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους Φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, είτε ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα του gov.gr. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου στο 2288360013, ή στο protok@kea.gr.