Στην προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλιών προχώρησε ο Δήμος Κέας. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο αντλιοστάσιο Κορησσίας για το αυτόματο γέμισμα της δεξαμενής νερού στον Άγιο Σάββα. Στόχος μας είναι η εξοικονόμηση των υδατικών πόρων μέσα από σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, όπως και η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νέο σύστημα αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στη δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα των αντλιών στο αντλιοστάσιο. Ο πομπός ανιχνεύει τη στάθμη της δεξαμενής του Αγίου Σάββα και στέλνει την ανάλογη εντολή προς τις αντλίες στην Κορησσία. Οι εντολές μεταφέρονται ασύρματα και απόλυτα κωδικοποιημένες. Η τροφοδοσία του πομπού διασφαλίζεται με ηλιακό πάνελ το οποίο φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρικό ρεύμα.