Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Κέας

Τις ημέρες που πέρασαν έγινε από το προσωπικό του Δήμου Κέας συντήρηση αντλιοστασίων και αντλιών σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Η συντήρηση έγινε με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, στην Κάτω Μεριά έγινε αντικατάσταση της υπάρχουσας αντλίας με μία που διαθέτει μεγαλύτερη ιπποδύναμη για την εξυπηρέτηση περισσότερων δημοτών και την κάλυψη έως και της περιοχής του Ατζερίτη.

Επιπλέον, στη γεώτρηση του Μυλοποτάμου που εξυπηρετεί την Ιουλίδα έγινε αντικατάσταση σωλήνων με νέους γαλβανιζέ, διότι υπήρχε κίνδυνος αχρήστευσης της γεώτρησης. Επίσης, τοποθετήθηκε συρματόσχοινο για την ευκολότερη συντήρηση της αντλίας στο μέλλον.