Η ΑΜΚΕ Diadrasis και ο Δήμος Κέας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην κοινωνική έρευνα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου «ΣυμβαδίΖουμε»: συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών για την προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή. Η έρευνα αφορά τη συλλογή απόψεων και τη διάθεση συμμετοχής και κινητοποίησης των πολιτών της Κέας για την προστασία των μνημείων.

Παρακαλούμε, αν θέλετε, διαθέστε 3 λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η γνώμη σας μετράει!

Μην ξεχάσετε να προωθήσετε το ερωτηματολόγιο στο δίκτυο επαφών σας!


Λίγα λόγια για το ΣυμβαδίΖουμε

Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών του πολιτισμού στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Το έργο επιδιώκει να επαναφέρει την αίσθηση του ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης, δίνοντας την ευκαιρία στους ίδιους τους πολίτες, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του πολιτισμού, να φροντίσουν και να προστατέψουν μνημεία του τόπου τους. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο τρίπτυχο ευαισθητοποίηση – ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών – συνέργεια με τους ειδικούς και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Ενημερωτικές εκδηλώσεις
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο προληπτικής συντήρησης σε συλλόγους
  • Εθελοντικές δράσεις
  • Έρευνα

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» – Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Για περισσότερες πληροφορίες:
Συντονιστής έργου :Diadrasis, E: diadrasis@diadrasis.org T: (+30) 210 6442 690 www.diadrasis.org/el/research/simvadizoume