Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη (ΣΟΧ1 2014) για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας. 

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ