Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από την Τρίτη 21/07/2020 έως την Πέμπτη 30/07/2020.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ