Ρεδιάδειο

Το εμβληματικό κτήριο «Ρεδιάδειο», το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Πλατείας της Ιουλίδας, κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1850. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά σαν κατοικία της οικογένειας Ρεδιάδη, ενώ το 1971 κληροδοτήθηκε στο Σύλλογο των Απανταχού Κείων. Στέγασε το Δημόσιο Ταμείο της Κέας και αργότερα που μεταβιβάστηκε στο Δήμο Κέας στέγασε την Εφορία. Από την παύση λειτουργίας της Υπηρεσίας το κτήριο παραμένει κενό και ανεκμετάλλευτο.

Είναι για εμάς πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν το συντομότερο εργασίες αποκατάστασης του, καθώς είναι ένα κτήριο με μεγάλο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τις διαδικασίες για την επικαιροποίηση της μελέτης του, με σκοπό την επισκευή του και τη διάσωση του ως κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας.