ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Κέα   03/08/2015

Ε.Σ.Ε B’ ΘΜΙΑΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                      Aρ. Πρωτ.: 16

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ   Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »

 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Β\θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 που προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 215 € (συμπ. ΦΠΑ 16%)

 

Οι ανάγκες είναι οι έξης:

·         1 τεμάχιο:12kg αυτόματος σκόνης οροφής

·         11 τεμάχια: 6kg ξηράς σκόνης

·         1 τεμάχιο: 5kg CO2

·         1 τεμάχιο: 6kgCO2

 

Σημειώνεται ότι η παραλαβή και τοποθέτηση στις σχολικές εγκαταστάσεις είναι ευθύνη του εργολάβου και ότι η  ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να έχει παραδοθεί στις ανωτέρω  Σχολικές Μονάδες έως τις 1/9/2015.

 

Στην περίπτωση που κάποιος πυροσβεστήρας χρειάζεται αντικατάσταση ο ανάδοχος θα πρέπει ενημερώσει την Ε.Σ.Ε. Β/θμιας.

 

Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για τις παραπάνω εργασίες στο Τοπικό Γραφείο του Δήμου Κέας,  στην Κορησσία  και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Δευτέρα 10/8/2015  ώρα 14:00 το μεσημέρι. (ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:30)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των παραπάνω εργασιών απευθυνθείτε στην κ. Ξυδοπούλου Μαρία (6972449380) ή στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας 22880-22533.

 

 

Εκ της  Σχολικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ