Σε ομόφωνο ψήφισμα κατά της Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας”, ΦΕΚ Α’ 41 / 20-04-2015, ενώ ήδη από την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 ο Δήμος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. αναστέλλοντας της λειτουργία του από τις 12:00 έως το πέρας του ωραρίου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Το παρόν ψήφισμα κοινοποιείται στην Κ.Ε.Δ.Ε., στην Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και στον Τύπο.

Για να διαβάσετε το κείμενο του ψηφίσματος, πατήστε εδώ.

Φωτό 1

Φωτό 2