Από την Παρασκευή 11 Ιουλίου αλλάζει το ψηφιακό σήμα των τηλεοπτικών μας δεκτών, ενώ παύει οριστικά και κάθε αναλογική εκπομπή. 

Για να δείτε τις λεπτομέρειες, καθώς και για να ενημερωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε, πατήστε εδώ