Βλάβη στην ηλεκτροδότηση της Κέας

Βλάβη δημιουργήθηκε στα δύο υποθαλάσσια καλώδια που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα την Κέα. Το νησί ηλεκτροδοτείται αυτή τη στιγμή από γεννήτριες. Καθώς τα καλώδια απομονώθηκαν, υπάρχει ανησυχία διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον δημοτικό φωτισμό.

Ο Δήμος μας επικοινώνησε με τη ΔΕΗ και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.