Η Σχολική Επιτροπή Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την ταμειακή διαχείριση της ΕΣΕ Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης για τους μήνες Ιούλιο ως Δεκέμβριο 2014.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.