Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας και όχι πέραν της 14/09/2020, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ.