Τελετή ορκομωσίας

Σας προσκαλούμε στην τελετή ορκωμοσίας της Δημάρχου, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.