Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση σχετική με την υποχρέωση των στρατεύσιμων που έχουν γεννηθεί το 2006 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. Βρείτε εδώ τις οδηγίες για την συμπλήρωση του:

ΕΙΣ 34194 2023 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ΚΑΤΑΘΕΣΗ Δ.Α. ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006]