Προμήθεια τερματικής συσκευής ασφαλών πληρωμών POS για το Ταμείο του Δήμου

Τερματική συσκευή ασφαλών πληρωμών POS προμηθεύτηκε πρόσφατα το Ταμείο του Δήμου Κέας, με σκοπό την προώθηση ανέπαφων συναλλαγών.

Η προμήθεια θεωρήθηκε επιβεβλημένη, ακόμη περισσότερο τώρα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Παρακαλείστε, όσοι χρειάζεται να επισκεφθείτε το Ταμείο του Δήμου για συναλλαγές, να επικοινωνείτε προηγουμένως με το Ταμείο (τηλ. επικοινωνίας: 22883 60021) για τον καθορισμό του ραντεβού σας.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για κάθε συναλλαγή σας με το Δήμο, που απαιτεί φυσική παρουσία, θα πρέπει να καλείτε στο αρμόδιο γραφείο για τον καθορισμό ραντεβού.