Με απόφαση της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου προκηρύσσεται μία θέση Ιατρού (Επιμελητή Α’) στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας με ειδικότητα Γενική / Οικογενειακή Ιατρική ή Εσωτερική Παθολογία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 16-2-2021 ώρα 12.00 και λήγει την 3-3-2021 ώρα 12.00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.