Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη, για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 για τον Δήμο Κέας συστάθηκαν τα κάτωθι εκλογικά τμήματα:

68 Κέας, Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ | Από: ΑΒΝΤΙ ΕΜΙΛΑΝΟ Έως: ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

69 Κέας, Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ | Από: ΚΟΛΑ ΓΙΩΡΓΟ Έως: ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

70 Κέας, Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ | α) Από: ΠΑΠΑ ΑΡΤΕΝΙΣ Έως: ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ β) Ετεροδημότες Από: ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΖΩΗ Έως: ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ γ) Κοινοτικοί Από: RITTER PETRA Έως: RITTER PETRA | ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

71 Κέας, Ε.Δ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ| α) Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΨΥΛΛΑΣ ΠΙΕΡΡΗΣ β) Ετεροδημότες Από: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Έως: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ γ) οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Αστυνομικού Τμήματος Κέας και του Β’ Λιμενικού Τμήματος Κέας | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΙΑΣ

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.