Εργοστάσιο Εμαγιέ

Εργοστάσιο Εμαγιέ

Στα πλαίσια των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κέας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου στο Κέντρο Κοινότητας στην Κορησσία, μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας παρουσίασαν την εργασία τους με τίτλο «Υιοθετώντας ένα Βιομηχανικό Μνημείο» και θέμα το Εργοστάσιο Εμαγιέ της Κέας.

Για την εκπόνηση της ερευνητικής τους εργασίας τα παιδιά ασχολήθηκαν με την ιστορία του εργοστασίου, τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή του νησιού την περίοδο της λειτουργίας του.

Ακολούθησε παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων από τις ομάδες των μαθητών που τα επεξεργάστηκαν. Την παρουσίαση συντόνισε ο δάσκαλός τους, κύριος Βασίλης Ιορδανίδης και η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας, κυρία Μιχαέλα Παπαστεργίου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, καθώς και ο Δήμαρχος, κύριος Γιάννης Ευαγγέλου.