Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακες επιτυχόντων (μερικής και πλήρους απασχόλησης), για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Δήμου Κέας σχολικού έτους 2021-2022.

Η ανάληψη καθηκόντων των επιτυχόντων θα γίνει στις 01/09/2021.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ