Με αποφάσεις της Δημάρχου Κέας, Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ορίζονται ως άμισθοι Ειδικοί Σύμβουλοι οι κύριοι Στέφανος Βρεττός και Γιάννης Τζαβελάκος.

Στον κ. Στέφανο Βρεττό έχουν ανατεθεί καθήκοντα ειδικού συμβούλου σε θέματα διερεύνησης, ενημέρωσης, οργάνωσης, και προώθησης εθελοντικών δράσεων σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, όπως -ενδεικτικά- κοινωνικής προσφοράς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προστασίας περιβάλλοντος, αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων κ.α. σε συνεργασία με φορείς, ομάδες ή/και ιδιώτες.

Στον κ. Ιωάννη Τζαβελάκο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ειδικού συμβούλου σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού, διερεύνησης κινήτρων, δυνατοτήτων και χρηματικών εργαλείων με σκοπό την αξιοποίηση των υποθαλάσσιων περιοχών της Κέας και την ανάδειξής τους ως καταδυτικά αξιοθέατα.

Διαβάστε τις αποφάσεις εδώ:

6ΝΩΖΩΕΔ-ΠΟΛ_ΒΡΕΤΤΟΣ

6ΤΩΣΩΕΔ-9Ξ9_ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΣ