Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ενημερώνει ότι, μετά από προσπάθειες ετών, η δημιουργία τομέων Γεωπονίας και Τουρισμού στο ΕΠΑ.Λ. Κέας, είναι γεγονός!

Ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθ. 80885/Δ4 απόφασή του, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1366/Β’/28.05.2014 εγκρίνει για το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κέας τη δημιουργία των εξής:

1) Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής με τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής και ειδικότητες:

α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής,

β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής και γ) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών

2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και

Οικονομίας).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να επικοινωνήσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου με τη Διεύθυνση του σχολείου για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στα νέα τμήματα.