μηχανήματα πόσιμου νερού

Τέθηκαν σε λειτουργία οι δύο νέοι αυτόματοι πωλητές πόσιμου νερού στις περιοχές του Οτζιά (Διασέλι) και των Ποισσών.

Τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν νερό με την προσθήκη κερμάτων έως και 50 λεπτών και έχουν σύστημα φιλτραρίσματος επτά διαδοχικών φίλτρων διύλισης. Ελέγχονται με αναλύσεις ύδατος σε πολύ τακτικά διαστήματα, όπως και τα άλλα τέσσερα μηχανήματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα στην Κορησσία, στην Ιουλίδα, στην Κατω Μεριά και στα Χαβουνά.