Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η χρηματοδότηση για τον Δήμου Κέας για την υπηρεσία συμβούλου που θα αναλάβει τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα βελτιώσει τις υποδομές της ύδρευσης και θα εξοικονομήσει πόρους μέσω της διαδικασίας του ενεργειακού συμψηφισμού.

Ακολουθεί η απόφαση ένταξης στη χρηματοδότηση:

ΨΡΜΣ4653ΠΩ-0ΜΜ