Με εγκυκλίους του, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημέρες αυτές τη διαδικασία για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο.

Για το Νηπιαγωγείο, οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 15 έως τις 30 Μαΐου 2020. Θα μπορούν να φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2015 και το 2016. Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους δήμους της χώρας. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο για το Νηπιαγωγείο.

Στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2020-2021, οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 29 Μαΐου 2020. Στην Α΄ Τάξη του δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας κλήρωσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τη Δ/νση του σχολείου στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής, για το σχολείο φοίτησης των τέκνων τους. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικός πίνακα των μαθητών:

  • που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο
  • που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους, σύμφωνα με την παρ. 1γ, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α).

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο για το Δημοτικό Σχολείο.