Τα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Κέας και του ΓΕΦ Κέας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, λόγω απαραίτητων εργασιών.

Οι πολίτες για την εξυπηρέτηση τους μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα κάθε Υπηρεσίας.

ΚΕΠ 22880 21150

ΓΕΦ 22880 22186