ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΑΣ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προκηρύσσεται «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου».

Συγκεκριμένα ζητείται ένα (1) άτομο με προαπαιτούμενα προσόντα α) Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, β) Βασικές γνώσεις Η/Υ, γ) ανεργία, που θα εργαστεί ως Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας.

Η σύμβαση υπογράφεται με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου μάθησης, αφορά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κέας και θα έχει διάρκεια έως 30/6/2015.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 27/5/2013 έως 7/6/2013 στο http://sde.ideke.gr. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά έως 14/6/2013 στη Δ/νση: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα.

Υπεύθυνοι Δήμου: Ειρήνη Βελισσαροπούλου (αρμόδια Αντιδήμαρχος) και Μωραϊτη Μαριάννα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ.