Ύστερα από αρκετά χρόνια καθαρίστηκε ο χώρος αναψυχής στην περιοχή του Οτζιά με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έγιναν διάφορες εργασίες εξυγίανσης, όπως κλάδεμα δέντρων και φυτών, καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση των σκουπιδιών.

Ο χώρος πριν τον καθαρισμό

Ο χώρος στη συνέχεια…