Καθαρισμό των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων πραγματοποίησε τις ημέρες αυτές η Δημοτική Αρχή. Με ειδικό όχημα καδοπλυντήριο και εξειδικευμένο συνεργείο, πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν περίπου 300 κάδοι του Δήμου Κέας. Πλύθηκαν, δηλαδή, οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης, όπως και οι μικροί και οι μεγάλοι πράσινοι κάδοι.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων έγινε με χρήση απορρυπαντικού, απολυμαντικού και θερμού νερού και αποσκοπούσε στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων, στην καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών και στην αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Όπου ήταν απαραίτητο έγινε τοπική πλύση με πιστόλι.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου για τη συστηματική προσπάθεια να διατηρηθεί το νησί καθαρό, αλλά και όλους τους συνδημότες μας που, με την υπεύθυνη στάση τους, βοηθούν το έργο μας.

Η καθαριότητα του τόπου μας είναι και θα είναι στις προτεραιότητές μας. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που έχει καθένας από εμάς για τη σωστή χρήση των κάδων.