ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ιουλίδα Κέας   02/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ. πρωτ.: 4584

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ            

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

 

Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά το κόστος της  παροχής υπηρεσίας «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ 2014», ως εξής : 

Δυο ηχεία και δυο sub woofer για το κοινό

•Κονσόλα ήχου 10 καναλιών 

•Ενισχυτής για τα ηχεία

•Δυο monitor σκηνής

•Καλώδια όσα χρειαστούν

•Τρία μικρόφωνα και di

 

Προσφορές γίνονται δεκτές κατά την Πέμπτη 03.07.2014 και έως τις 13:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου (Αρμόδιος υπάλληλος, κα Πετρή Βασιλική, 22883 60008).

 

            Ο Δήμαρχος Κέας

 

                                                            Δεμένεγας Αντώνιος