Στο πνεύμα της εκπαίδευσης των μικρών δημοτών μας, ο Δήμος Κέας προώθησε υλικό σε ψηφιακή μορφή σε όλα τα σχολεία του νησιού, για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την ανακύκλωση.

Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό έχει σα στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των παιδαγωγών, που θέλουν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, σχετικές με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, περιλαμβάνει και οδηγούς για τους γονείς των μαθητών. Επιπλέον, υπάρχουν δραστηριότητες και παιχνίδια προσαρμοσμένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών, ώστε με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο να πάρουν όλη τη σχετική πληροφορία.

Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν στο υλικό ιδέες, κατευθύνσεις και πληροφορίες για το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό και το πως θα καλλιεργήσουν στα παιδιά περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία.